Внесоха в парламента промени в Закона за административните нарушения и наказания

0
2516

Нарушителите да сключват споразумения с наказващия орган за по-ниски глоби. Санкции въобще да не се налагат при маловажни нарушения, а извършителите им да се разминават само с писмени предупреждения, съобщава „Труд“. Това предвиждат поправки в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които Министерският съвет внесе днес в парламента.

Поправките засягат стотици хиляди български шофьори, които годишно получават актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления.

Те ще могат да се споразумяват с КАТ и до 14 дни могат да платят само 70% от минимума или абсолютния размер на глобата. Например – за неправилно паркиране, при което е създадена непосредствена опасност за движението глобата е 20 до 150 лева, а при споразумение нарушителят ще плати само 14 лв. (70% от минимума 20 лева). За паркиране глобата е 20 лева и при споразумение пак ще се платят 14 лева (70% от абсолютната стойност).

В проекта обаче изрично е записано, че предупреждения и споразумения не се допускат при всички видове нарушения в транспорта, извършени след употребата на алкохол, наркотични вещества или техните аналози.

Вече два пъти – през юни 2019 г. и през януари 2020 г., правителството публикува за обществени обсъждания промени в ЗАНН. Внесеният днес в Народното събрание проект е изчистен от спорни текстове, като например онези, които даваха право да се лепят по входните врати глобите на КАТ и да се считат за връчени.

Липсват и предложените само преди два месеца – на 22 май, поправки в ЗАНН, според които само един катаджия на пътя може да състави акт, да издаде наказателно постановление и да наложи глоба. Както писа “Труд”, този проект на Държавна агенция “Безопасност на движението” и МВР, бе отхвърлен напълно от КПКОНПИ, която отказа да го съгласува, защото “генерира корупция”.

За маловажно нарушение и сега според ЗАНН може да не се налага глоба, но по новите текстове наказващият орган е длъжен да изготви писмено предупреждение до нарушителя, че ако до 1 година не спази същата норма, вече няма да се размине без глоба.

Дадени са и две дефиниции – за “маловажен случай” – когато нарушението или неизпълнение на задължението на едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община, са с с незначителни вредни последици и представляват по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи и за “явно маловажен случай” – когато деянието разкрива явно незначителна степен на обществена опасност.

Важна промяна в ЗАНН е също, че времето, през което наказаният е лишен по административен ред от право да упражнява дадена професия или дейност, се приспада при изпълнение на наказанието.

Това означава например – ако катаджията на пътя напише акт на нарушител и му вземе книжката с налагане на принудителна административна мярка (ПАМ), а след един месец в Наказателното постановление (НП) бъде наложена санкция “временно лишаване от право да управлява МПС”, срокът започва да тече от датата на фактическото вземане на книжката с ПАМ, а не от датата на издаденото НП.

Наказващият прави предложение за сключване на споразумение в 14-дневен срок след получаване на преписката от актосъставителя, а нарушителят може да направи предложение в 14-дневен срок от връчването на акта, пише в проекта за промени на ЗАНН.

Освен че споразумение не се допуска с пияни и дрогирани шофьори, изброени са още 4 случая, при които то е невъзможно: 1. – при  повторно извършено нарушение; 2. – при нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание, или е издадено предупреждение за същото нарушение; 3. – в случай, че деянието, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение, съставлява престъпление; 4. – когато признанието не се подкрепя от събраните доказателства по преписката.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него се налага глоба – от датата на плащането й. Нарушителят приема да се издължи в 14-дневен срок, но ако не плати, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато и издава наказателно постановление, без да може да ползва като доказателствата направените по-рано признания за вина от нарушителя.

Blitz.bg

loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.