Реклама

Размер Макет Описание Импресии на ден Уникални на ден Цена на 1000 импресии без ДДС
Top 300×250
до 50kb
Начална страница 450 000 70 000 10 лв.
Всички страници 950 000 170 000 7 лв.
Избрани тематични категории При запитване
Middle 300×250
до 50kb
Всички страници 950 000 170 000 4 лв.
Избрани тематични категории При запитване
TVC Banner 300×250 Начална страницa 450 000 70 000 18 лв.
Всички страници 950 000 170 000 15 лв.
Half banner 300×600
до 80kB
Вътрешни страници 700 000 120 000 9 лв.
Избрани тематични категории При запитване
InText Период 7 дни до 5 избрани ключови думи. 500 лв.
Megaboard 980×200
до 100kB
Начална страница 450 000 70 000 16 лв.
Всички страници 950 000 170 000 12 лв.
Избрани тематични категории При запитване
Megaboard 980×100
до 80kB
Начална страница 450 000 70 000 12 лв.
Всички страници 950 000 170 000 8 лв.
Избрани тематични категории При запитване
ПР публикации Секция Новини 1500 лв.
Вътрешни страници 800 лв.
Отправка на Начална страница 20%
Нестандартни рекламни формати
Floating / Expandable Начална страница 450 000 70 000 18 лв.
Всички страници 950 000 170 000 10.5 лв.
Избрани тематични категории При запитване
Wallpaper Начална страница 450 000 70 000 22 лв.
Всички страници 950 000 170 000 16 лв.
Избрани тематични категории При запитване
Brandmark Начална страница 450 000 70 000 34 лв.
Всички страници 950 000 170 000 24 лв.
PushDown Banner
до 80kB
Начална страницa 70 000 25 лв.
Всички страници 170 000 20 лв.
Drawbridge Banner Начална страницa 70 000 34 лв.
Всички страници 170 000 24 лв.
Full Screen Overlay Banner Начална страницa 70 000 34 лв.
Всички страници 170 000 24 лв.
Video Overlay Начална страницa 70 000 35 лв.
Всички страници 170 000 30 лв.
Peel Away Начална страницa 450 000 70 000 25 лв.
Всички страници 950 000 170 000 18 лв.
Rollband Banner Начална страницa 450 000 70 000 30 лв.
Всички страници 950 000 170 000 25 лв.
Corner Banner Начална страницa 450 000 70 000 15 лв.
Всички страници 950 000 170 000 12 лв.
Мобилна реклама
Top
300×75
Всички страници 750 000 100 000 8 лв.
Bottom
300×75
Всички страници 750 000 100 000 6 лв.

 

Утежнения:

Политическа реклама: +50%

Геотаргетиране: + 20 %

Таргетиране по часови зони: + 20 %

Таргетирана реклама по възраст, пол и населено място оскъпяване 30% за всеки филтър.

* Всички цени са без ДДС

За рекламни агенции отстъпка 20%

За контакт: 
Павел Петелов
тел. 0899 27 20 29