„Джи Пи Груп“ реконструирали жп трасето край Своге, където дерайлира влак

0
13226

В периода от 23 юли до 23 ноември 2018 година строителната фирма „Джи Пи Груп“ е извършила текущи ремонтни дейности на жп трасето край Своге, където на 11 декември тази година влакът от София за Варна дерайлира заради счупени релси. Това показва проверка на news.bg.

Във връзка с инцидента от началото на декември news.bg се свърза и отправи въпроси към Държавното предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

От отговора на НКЖИ и спрямо справка в интернет страницата на строителната фирма „Джи Пи Груп“ става ясно, че на 23 юли 2018 година фирмата подписва договор за проект „Възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво-Своге, Път № 2 от км 24+589 до км 32+573, с дължина 7984 м„.

Това бил първият железопътен обект на „Джи Пи Груп“ и следвало да бъде изпълнен в два етапа за период от 4 календарни месеца – сиреч до 23 ноември 2018 година.

На сайта на фирмата изпълнител на проекта са описани и двата етапа:

Първият етап – проектиране на жп трасето и прилежащата му инфраструктура.
Вторият етап – същинското изпълнение на строителните и монтажни работи, а именно:

Долно строене (земни изкопни и насипни работи), горно строене (подмяна на релси, скрепления и траверси) и реконструкция на контактна мрежа за участъка от 7984 м. В участъка има 35 бр. водостока и 2 бр. железопътни прелеза, които ще бъдат рехабилитирани. Всички подпорни стени ще бъдат санирани и надзидани за бъдещото повдигане на железния път и възстановяване на проектната скорост по трасето. Предвидено е изграждането на укрепителни елементи и замрежаване на опасните свлачищни скатове по продължение на трасето.

Сред строителните дейности попада и рехабилитирането на съществуващия мост, както и изграждането на линейно отводняване, нови отводнителни канавки, дренажи и окопи. В договора се предвижда и почистването и профилирането на вече съществуващите такива, така че да поемат необходимите количества валежи и повърхностни води над ЖП линията.

Ще бъде рехабилитирана цялата система за Сигнализация и телекомуникация, с изграждане на допълнителни шахти и елементи, които да подсигурят безпроблемното й функциониране„, пишат още от фирмата изпълнител.

„Джи Пи Груп“ информират и че проектът е финансиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и бюджета на НКЖИ.
Основната цел на проекта била да се подобри безопасността на пътуващите, да се намали негативното въздействие върху околната среда и да се повиши мобилността на населението, защото след реализирането на проекта влаковете щели да имат възможността да развиват скорост до 70 километра в час по въпросното жп трасе.

В тази връзка news.bg попита НКЖИ от кога влиза в сила договорът, сключен с „Джи Пи Груп“ за реконструкция на жп трасето, който договор, както вече стана ясно, предвижда подмяна на жп релсите.

От отговора на НКЖИ става ясно, че договорът е влизал в сила от датата на подписването му – 23 юли.

Това означава, че в периода до 23 ноември строителната фирма е трябвало да изпълни ремонтните дейности по трасето, включително и подмяна на жп релсите.
Отново припомняме, че според досегашните констатации причината за дерайлирането на влака е счупване на жп релсите, които се предполага, че е трябвало да бъдат подновени с нови такива не повече от месец или два преди инцидента от 11 декември тази година.

News.bg попита НКЖИ и дали е обичайна практика назначения химически анализ на релсовия път в хода на проверката за установяване причините за дерайлирането на влаковата композиция.
В отговора си от държавното дружество бяха категорични, че извършването на металографски анализ е задължително за установяването на причината за счупването и предприемането на мерки за овладяване на риска от нови инциденти, защото счупването на релсата било нетипично за експлоатираните релси в НКЖИ. Анализът следва да определи причините за това нетипично счупване.

От запитването до НКЖИ става ясно и че ремонтните дейности на „Джи Пи Груп“ не се възприемат като основен ремонт. Последният основен ремонт на жп трасето е извършен през 1994 година. След тази дата ежегодно се извършвал текущ ремонт.
Следващият основен ремонт на отсечката ще бъде планиран в новата 3-годишна ремонтна програма в периода 2022 – 2024 година. Очаква се стойността на ремонта да бъде около 12 милиона лева без ДДС, които ще се осигурят чрез капиталови трансфери от държавния бюджет. Фирмата изпълнител ще бъде избрана след провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки, а срокът на ремонта ще бъде посочен в тръжната документация.

От НКЖИ допълват, че за разследването на причините, довели до инцидента, незабавно е назначена оперативна група за събиране, запазване и съхраняване на веществените доказателства.

Групата трябвало да представи доклада си пред разследваща комисия в 5-дневен срок след 11 декември, но това можело да се отложи предвид спецификата и сложността на проблема и необходимостта от извършване на експертизи от независими структури. В разследващата комисия членуват представители на НКЖИ и БДЖ.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук