Изграждат 9 социални центъра за възрастни и хора с увреждания в София

0
2788

В София стартира проект за изграждане на девет нови социални центъра за подкрепа и грижа за възрастни и хора с увреждания.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и кметът на столицата Йорданка Фандъкова подписаха договор за изграждането на новите центрове.

Проектът се финансира от МРРБ с над 5 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

Предвижда се строителство на нова подходяща и ефективна социална инфраструктура в 2 обекта, чрез което ще се създадат 9 нови социални услуги за пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора.

Единият обект ще се намира в Княжево, в двора на Дома за пълнолетни лица с деменция. Планира се в прилежащото пространство на дома да бъде изграден дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.

Вторият обект ще се реализира в „Подгумер“, Нови Искър, където в момента работят Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с психични разстройства. Там ще бъдат изградени нови шест центъра за грижа за лица с умствена изостаналост и два центъра за грижа за лица с психични разстройства.

По проекта ще се осигури и необходимото оборудване и обзавеждане. В центровете ще има възможност да се задоволяват нуждите на общо 160 лица с увреждания.

Заместник-министър Деница Николова напомни, че подобряването на социалните услуги за хората в неравностойно положение е било винаги сред приоритетите на българското правителство.

Тя обяви, че предстои извеждане на всички деца в риск от старите домове и настаняването им в модерни центрове.

По думите на Николова в настоящия програмен период по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са осигурени 45 млн. лв. безвъзмездни европейски средства и почти още толкова финансиране от националния бюджет за завършване на политиката по деинституционализация на децата и с почти аналогичен ресурс в подкрепа на възрастните.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук