ТЕРЕМ-Варна с близо 3 млн. дългове и работи на загуба, оповести Каракачанов

0
7645

Дружеството „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД има 3 милиона дългове и работи на загуба. Това заяви вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, цитиран от БГНЕС, в отговор на депутатско питане за дейността и финансово-икономическо състояние на „ТЕРЕМ“.

По думите на военния министър дружеството развива своята дейност основно на гражданския пазар за кораборемонтни услуги, откъдето идват 93% от обема на приходите.

В по-малка степен „ТЕРЕМ-Варна“ осъществява приходи от изпълнение на поръчки за специална продукция към МО, МВР и ВМС.

За първите 9 месеца на 2018 година дружеството е реализирало приходи в размер на 9.2 милиона лева, което е с 4% по-малко спрямо същия период на 2017 година. Коментирайки данните, Каракачанов заяви, че финансовият резултат за деветмесечието на 2018 г. е нетна загуба в размер на 500 хил. лева, а задълженията на дружеството са в размер на 2.83 млн. лв.

Паричните средства на дружеството към 30 септември 2018 г. са били в размер на 2.86 млн. лв., а към 31 октомври 2018 г. – 3.1 млн. лв., уточни министърът.

Значителен е спадът на приходите спрямо приходите за деветмесечията на предходните 2016 г. (33 млн. лв.) и 2015 г. (21 млн. лв.), като основен дял тогава са имали приходите от съвместната дейност на дружеството и „ТЕРЕМ“ ЕАД с командването на Руския военен флот.

Загубата на този стратегически за предприятието пазар се дължи основно на променената геополитическа обстановка в региона и на прекратените взаимоотношения с военното командване на Руската федерация. Тези обстоятелства в комбинация с последствията от икономическата криза, довела до значително съкращаване на търговските кораби от нисък и среден клас, довели до крайно намаляване на обемите на производство на дружеството и са наложили цялостна промяна в стратегията за развитие на дъщерното дружество от предприятие с предмет на дейност предимно специална продукция, към предприятие ориентирано към гражданския пазар, обясни Каракачанов.

Той допълва, че „ТЕРЕМ – Варна“ е специализирано предприятие за ремонт на военни плавателни съдове и съоръженията, разположени на територията на дружеството, не отговарят на спецификите, необходими за приемане на големи търговски кораби.

Конкурентната среда, в която работи дружеството в момента, е силно агресивна и поради факта, че в района на Черно море съществуват немалко заводи със същия предмет на дейност, които разполагат със значително по-съвременни съоръжения и по-големи докове с капацитет за приемане на търговски плавателни съдове, подчертава още вицепремиерът. Той добави и че от началото на настоящата година в предприятието тече процес на цялостна реорганизация на производствената и търговска дейност, като целта е освободените от военните руски кораби производствени мощности да бъдат заети с кораборемонт на търговски и граждански плавателни съдове.

Средната численост на персонала на „ТЕРЕМ – Варна“ за шпървите 9 месеца на 2018 година е 556 души, като числеността, съгласно информацията на управителя, е намалена с около 20% спрямо предходната година, основно за сметка на лица заети в административната и поддържаща дейност в завода.
За производствените звена, дори и в момента се търсят и се назначават работници. Средната работна заплата в предприятието за деветмесечието на 2018 г. е 1 085 лева е нараснала с 6,58%, спрямо същия период на 2017 г.

Към момента в заводите се изпълняват успоредно поръчки на ВМС на Република България, поръчки на ГДГП за ремонт и обслужване на полицейски катери и на външни търговски контрагенти за плавателни съдове клас „река-море“, които за съжаление не са достатъчни за пълно натоварване на мощностите и цялостно запълване на производствения капацитет, разясни Каракачанов.

Относно сигналите за нарушения и злоупотреби в дейността на дружеството, управителят на „ТЕРЕМ – Варна“ информира, че през месец ноември в дружеството е приключила проверка от АДФИ за периода от 2011 г. до настоящия момент.

Проверяващият орган е констатирал пропуски относно някои процедури по Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

При проверката не са констатирани нарушения в търговската и производствена дейност на „ТЕРЕМ – Варна“ ЕООД, които биха довели до изводи за злоупотреби и порочни практики в завода, водещи до лоши финансови резултати и генериране на загуби от дейността, заключи Каракачанов.

Вижте най-добрите оферти за групово пазаруване

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук