Учители от гоцеделчевската ПМГ „Яне Сандански“ посетиха Португалия

0
1688

От 23 до 27.10.2017г. се извърши мобилност на учители от ПМГ“Яне Сандански“ по проект Еразъм КД1

Партньорското училище Epralima, Португалия, е професионално училище, което предлага специализирано и професионално обучение в областта на компютърните науки, 3D дигитален дизайн и мултимедия и използване на електронни платформи. Нашето училище предлага сходно профилирано обучение по информатика и информационни технологии и целта беше българските преподаватели да придобият и усъвършенстват знанията си относно по-ефективното интегриране и по-ефикасното използване на съвременните технологии в образованието.

Извършени бяха набор от дейности: наблюдение на 3D Дизайн и мултимедия – съвместен технологично-иновативен урок, в който участниците от България придобиха знания и умения за интегрирането на съвременни и иновативни педагогически методи на обучение и дигитални инструменти в преподаването; развиване на стратегия за създаване на механизми за по-тесни връзки между училището и икономическите и културни институции за постигане на по-ефективно развитие на местно и регионално ниво – кръгла маса дискусия, в която домакините споделиха своя опит; кариерно ориентиране“- практическо занятие, за придобиване на базисни умения, приложими при кариерното ориентиране на учениците, което предстои да бъде въведено в нашето училище; лабораторно занятие по химия/биология/физика – съвместен технологичен и иновативен урок, в който участниците от България се запознават с възможностите на дигитални средства; посещения на извънкласни занимания в Epralima и запознаване с тяхната специфика и начина на провеждането им. В края на мобилността се извърши мониторинг на извършена дейност.

По време на мобилността неврокопските учители Марияна Карамитева и Златка Милчева бяха поканени на официални визити от кмета на общината в Сантош де Валдевиж. Той е и президент на училище Епралима. Освен това те бяха приети и от градоначалника на Понте де Барка, който ги покани на церемонията по официалното му встъпване в длъжност. Обсъдиха се идеи за взаимно сътрудничество не само в образованието.

     

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук