Бижуто на Родопите: Прецизираха границите на природна забележителност „Белинташ“

0
257
МОСВ коригира заповедта за опазване на природна забележителност „Скален масив „Белинташ“.

Тъй като е установено несъответствие в действителното местоположение на забележителното скално образувание в заповедта за обявяването ѝ през 2003 г., се налага прецизиране на поземлените имоти, които трябва да бъдат предмет на опазване.

С нова заповед на министъра се обявява природна забележителност „Скален масив „Белинташ“ в землището на село Сини връх, община Асеновград, област Пловдив, съобщиха от МОСВ.

По Закона за защитените територии (ЗЗТ) за цел на опазване е обявен забележителен обект на неживата природа – това е платовидно скално образувание с дължина около 750 метра, ширина от 30 до 50 м и височина приблизително 35 м.

На мястото има следи от древнотракийско светилище с изключителна рядкост, представителност, културно-историческа и природонаучна стойност. Със заповедта се заличават старите поземлени имоти, които са недействителни, и се посочват актуалните, на които реално се намира известната природна забележителност „Белинташ“ – те са с обща площ 22,416 дка.

Границата е описана в координатна система според приложение към заповедта, която ще бъде обнародвана в „Държавен вестник“. Според описаните режими на дейности в територията се забранява разрушаване и изземване на скални маси, строителство и промяна на естествения облик на скалното образувание, ловуване, палене на огън, бивакуване и къмпингуване, паша на домашни животни, замърсяване с отпадъци.

Недопустимо е движението на МПС, както и скално катерене, алпинизъм, парапланеризъм и делтапланеризъм. Не се разрешават проучване и добив на подземни богатства, промяна предназначението на имотите и засаждане на инвазивни чужди видове.

В съответствие с изискванията на ЗЗТ, Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ)-Пловдив ще отрази новата защитена територия в кадастралните карти и регистри за землището на село Сини връх, община Асеновград.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук