ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИРМИТЕ ОТ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДА ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

0
95

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ създаде Звено за подкрепа на бизнеса, което е структура към МИГ и има за цел да подобри конкурентоспособността на бъдещи и настоящи предприемачи.

Услугите на Звеното за подкрепа са изцяло безплатни и са в изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020.

Звеното за подкрепа включва експерти и консултанти, които извършват първоначална диагностика на конкурентоспособността на съществуващите предприемачи и на потенциала за стартиране на бизнес за нови такива.

Ако вие имате малък бизнес, смятате да стартирате такъв или вашия бизнес има нужда от развитие, то тогава експертите към Звеното за подкрепа ще ви съдействат за повишаване на вашата предприемаческа култура, ще ви насърчи и подпомогне при създаването на бизнес, ще подобри вашите бизнес уменията на предприемачи посредством обучения и консултации.

Все още можете да участвате в диагностиката и последващите консултации, които Звеното предлага, като посетите офиса на Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на ул. Александър Стамболийски 1 в Гоце Делчев или да се свържете с екипа на сдружението на контактите, обявени на http://mig-gotsedelchev.com/.

Кой може да се включи:

  • Потенциални предприемачи, които възнамеряват да стартират или ще стартират бизнес, вкл. младежи завършили университетите;
  • Ръководители, служители и мениджъри на съществуващи микро, малки и средни предприятия, чиято дейност не е свързана със селскостопанска продукция;

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук