МВР се тресе! Полицаите излизат в отпуск или болнични заради проверките за употреба на алкохол и наркотици

0
163

МВР се тресе! Полицаите излизат в отпуск или болнични заради проверките за употреба на алкохол и наркотици.

Стартират масови проверки в МВР за употреба на алкохол и наркотици по време на смените на служителите. Началото ще бе дадено още в сряда, съобщи главният секретар на МВР комисат Петър Тодоров.

„Ще започнем на много места едновременно. Дадена е заповедта“, допълни той.

Комисар Тодоров посочи, че след Нова година влиза в сила нова наредба, която ще указва какво трябва да се случи, ако бъде установено, че определен служител на МВР е употребил алкохол или наркотици преди да започне работната му смяна.

Главният секретар на МВР уточни, че към момента полицай може да бъде уволнен дисциплинарно, ако той е седнал зад волана след употреба на наркотици или алкохол.

„Служителите на МВР, шофирали след употреба на алкохол или наркотици, се отстраняват, а по-късно ще бъдат уволнени дисциплинарно. Когато полицай бъде заловен да управлява в такова състояние, той се уволнява дисциплинарно без значение количеството в кръвта. Дори отказът за проба предвижда дисциплинарно уволнение“, добави Тодоров.

Според него проблемите с личния състав на МВР са натрупвани с десетилетия, като открои, че основните пропуски са в подбора, обучението, възпитанието и контрола над служителите.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ ОТ АКЦИЯТА В МВР!

При извършване на проверка на място от контролните органи употребата на алкохол се установява с техническо средство, а употребата на наркотични вещества или техни аналози – с тест.

При проверка, ако проверяваното лице не изпълнява стрикно разпоражданията на проверяващите, ще се приема за отказ на лицето да му бъде извършена такава. Наказанието за отказ лицето да бъде проверено за употреба на алкохл/наркотични вещества е временно отнемане на свидетелството за управление на МПС и прекратяване на регистрация на МПС (за собственик).

 

ПРОВЕРКА ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ НА МЯСТО:

Това ще се установява на място от служители на КАТ (преминали специално обучение) с техническо средство (доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух).

Химическо лабораторно изследване за употреба на алкохол, ще се прави когато:

 • лицето откаже извършване на проверка с техническо средство или тест;
 • лицето не приема показанията на техническото средство или теста;
 • извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна;
 • физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест.
ПРОВЕРКА ЗА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ТЕХНИТЕ АНАЛОЗИ:

Проверката на място ще се извършва от служители на КАТ (преминали специално обучение) с тест.
Установяването на употребата на наркотични вещества или техни аналози с химико-токсикологично лабораторно изследване, ще се прави когато:

 • лицето откаже извършване на проверка с техническо средство или тест;
 • лицето не приема показанията на техническото средство или теста;
 • извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна;
 • физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест.

Резултатът от проверката за употребата на наркотични вещества с тест се попълва в протокол, изготвен в три екземпляра по образец съгласно Приложение № 2 на Наредбата, като първият екземпляр остава за органа, извършил проверката, вторият се прилага към талона за изследване, а третият се предоставя на водача.

 

ПРИ ДОКАЗАНА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ, НА МЯСТО, С ТЕХНИЧЕСКО СРЕДСТВО:
 1. при концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда

При съставянето на акт за установяване на нарушението освен протокола се попълва и талон за изследване в три екземпляра – първият е за водача, вторият се прилага към акта, съответно протокола, а третият остава за отчет.
В акта за установяване на административно нарушение и в протокола задължително се вписва часа и начина на извършване на проверката, вида, модела, фабричния номер и показанията на техническото средство или резултата от теста и номера на талона за изследване. Показанията на техническото средство се вписват в акта за установяване на административното нарушение и в талона за изследване до втория знак след десетичната запетая включително.
Проверяваното лице собственоръчно вписва в талона за изследване дали приема показанията на техническото средство, или теста.

2. при установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда, полицейски орган отвежда лицето до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване.

Когато с тест е установено наличие на наркотични вещества или техни аналози, полицейски орган отвежда лицето до мястото за извършване на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химико-токсикологично лабораторно изследване.

Когато проверяваното лице се изпраща за химико-токсикологично лабораторно изследване, контролният орган връчва на проверяваното лице (срещу подпис) талона за изследване, в който трябва да е вписано:

 • мястото, където да се извърши установяването;
 • срока на явяването – до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населеното място, в което се намира мястото за установяване с доказателствен анализатор или за извършване на медицинско изследване и за вземането на кръв и урина за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване, и до 120 минути – в останалите случаи.
  Крайният срок за явяване на лицето се определя от контролния орган в зависимост от отдалечеността на мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване и възможността за ползване на обществен или друг превоз за отиване до него.

 

Важно:

Отказът на лицето да попълни, подпише или да получи талона за изследване се установява с подписа на един свидетел.

Отказа на лицето да бъде тествано с доказателствен анализатор се удостоверява с саморъчен подпис на тестваното лице и подпис на 1 свидетел.

При отказ на лицето да получи талона за изследване, при неявяване в определения срок на посоченото място или при отказ за изследване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози се установява въз основа на показанията на техническото средство или теста.

За самите кръвни проби:

За установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози се вземат 2 проби, като се изследва едната от представените проби кръв. Другата се съхранява като контролна при необходимост от повторен анализ.

Списък на специализираните химически и химико-токсикологични лаборатории за установяване употребата на алкохол:

 • Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Анна“ и Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – София, при Военномедицинската академия (ВМА) – за София и областите Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград;
 • МБАЛ – Пловдив – за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали;
 • МБАЛ „Св. Анна – Варна“ и МБАЛ – Вар­на, при ВМА – за областите Варна, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново и Русе;
 • ЦСМП – Плевен – за областите Плевен, Видин, Враца, Ловеч, Габрово и Монтана;
 • Медицинския факултет към Тракийския университет – Стара Загора – за областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас;

Списък на специализираните химико-токсикологични лаборатории за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози:

 • МБАЛ – София
 • МБАЛ – Варна
 • ВМА
 • научно-техническите лаборатории към ОДМВР
 • Научноизследователския институт по криминалистика при МВР.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук