Националният съвет по антикорупционни политики с важни решения

0
225
Днес в сградата на Министерския съвет се проведе заседание на Националния съвет по антикорупционни политики (НСАП). Заседанието беше ръководено от председателя на съвета – министър-председателят в оставка Кирил Петков и от заместник-председателя – министърът на правосъдието в оставка Надежда Йорданова. Участие в заседанието взеха вицепремиерът в оставка Калина Константинова, представители на държавни институции, на съдебната власт и на неправителствените организации, които са членове на Гражданския съвет към НСАП, както и представител на Базелския институт за добро управление.

Съветът прие докладите на КПКОНПИ „Анализ на отчетите за изпълнение на антикорупционните планове за 2020 г. на първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет“ и „Анализ на антикорупционните планове за 2021 г. на първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет“. Обсъден беше и Отчет за изпълнение на мерките, включени в Пътната карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 – 2027 г. за периода март 2021 г. – май 2022 г.

Взето беше решение за иницииране на промени в процедурата по приемане на членове на Гражданския съвет към НСАП и ролята му в подкрепа на дейността на съвета.

Членовете на НСАП отправиха предложения за актуализиране на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в България 2021 – 2027 г. и Пътната карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 – 2027 г.

Министър-председателят в оставка подчерта, че е необходимо да се предприемат бързи мерки за противодействие на корупцията, които да дадат конкретни и видими резултати. За целта в документите следва да се разработят целенасочени мерки с практически решения, които да дадат реални резултати в кратки срокове. Предложено беше оптимално въвеждане на дигитална трансформация като хоризонтална антикорупционна мярка.

Базелският институт за добро управление ще оказва помощ на НСАП в разработването и изпълнението на мерките, в изпълнение на Меморандума за сътрудничество, който беше подписан с правителството на 18 май т.г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук