Отнеха имоти за 194 хил. лв. от бивш зам.-кмет на Тетевен

0
2337

Със свое решение Софийският градски съд СГС уважи иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за отнемане на имущество за 194 176 лв. от бившия зам.-кмет на общ. Тетевен Детелин Пърлев и съпругата му. Процедурата срещу него е започната след привличането му като обвиняем за престъпление по служба.

Решението на СГС, което не е окончателно, постановява отнемане в полза на държавата на имоти в София и Тетевен и налични суми по банкови сметки.

Съдът е оставил без уважение искането на Пърлев за прекратяване на делотозаради прекратяване на наказателното производство. „Основен предмет на доказване в съдебния процес при осигурено равенство на страните не е престъпно деяние по Наказателния кодекс или тежко административно нарушение, а чрез изключване на възможностите за правомерно забогатяване установяване на онова имущество на ответника/ответниците, за което няма доказателства, че е законно придобито, от което произтича презумпцията, че пряко или косвено е с незаконен източник. Отнемането на такова имуществопо същината си не съставлява наказание за извършено престъпление или административно нарушение, а гражданска санкция, насочена към възстановяване на справедливостта„, казват в мотивите си магистратите.

С решението се отхвърля и искане за спиране на делото във връзка с преюдициалното запитване до СЕС по тълкуване доколко българската правна рамка за гражданска конфискация отговаря на разпоредбите на Директива 2014/42/ЕС.

„Правото на Европейския съюз да взема решения в областта на отнемане на незаконно имущество е обвързано с принципа на субсидиарност, т.е. в рамките на ЕС всяка държава решава, в съответствие със собствената си правна система, по какъв начин да противодейства на тежката, често организирана престъпност и на корупцията“, се казва в решението.

Магистратите излагат позицията си, че директивата не се отнася до гражданската конфискация, поради която причина питането не се явява преюдициално и няма да се отрази на решаването на конкретното дело.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук