ПОКАНА КЪМ ФИРМИТЕ ОТ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ДИАГНОСТИКА И УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ

0
189

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ отправя покана към фирмите от региона и лицата, желаещи да стартират бизнес да използват услугите на Звеното за подкрепа на бизнеса, което е създадено към МИГ и има за цел подобряване конкурентоспособността на бъдещи и настоящи предприемачи.

Звеното за подкрепа включва експерти и консултанти, които извършват първоначална диагностика на конкурентоспособността на съществуващи предприемачи и на потенциала за стартиране на бизнес за нови такива. Звеното за подкрепа на бизнеса служи за повишаване на предприемаческата култура, насърчаване и подпомагане създаването на бизнес, подобряване на бизнес уменията на предприемачите, подкрепа на нови и/или съществуващи предприятия, посредством обучения и консултации.

След първоначалната диагностика на състоянието на фирмата, експертите ще анализират силните и слабите места и ще предложат план за консултиране, в който са дефинирани цели, визия и стратегия за развитие на съответния бизнес.

Услугите на Звеното за подкрепа са изцяло безплатни за потребителите и са в изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020.

За да участват в диагностика на конкурентоспособността и включат в последващи консултации, всички желаещи представители на фирми или физически лица – кандидат предприемачи могат да посетят офиса на Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на ул. “Александър Стамболийски” 1 в гр. Гоце Делчев или да се свържат с екипа на Сдружението на контактите, обявени на http://mig-gotsedelchev.com/.

Кой може да се включи:

  • Потенциални предприемачи, които възнамеряват да стартират или ще стартират бизнес, вкл. младежи завършили университетите;
  • Ръководители, служители и мениджъри на съществуващи микро, малки и средни предприятия, чиято дейност не е свързана с производство и преработка на земеделска продукция.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук