Скандално! Гръцка шивашка фирма малтретира работници от гоцеделчевско буквално като роби

0
5544

Фирма „Модело“ (Гоце Делчев) – ниски заплати, 15-часови работни дни, страх от работодателя, забавено заплащане, тежки условия и липса на алтернатива?

Тодор ТОДОРОВ

Гръцкия експлоататор

„Експлоатация на труд“ и „модерно робство“ са често използвани фрази, когато говорим за шивашката про­мишленост. В световен план, активисти са обединени сре­щу тежките условия на труд в индустрията главно в Азия. Но в България, заплащането в сектора е по-ниско дори от това в Китай. Как изглежда шивашката промишленост у нас днес, какви са пробле­мите на работниците и има ли надежда за промяна, вижте в репортажа.

Бивш работник в шивашки цех: – Оставаше се след ра­ботно време. И те задължава­ше.

– А извънреден труд, за­плащаше ли се както трябва?

– Не.

ИВАН ПАНЧЕЛИЕВ, КРОЯЧ: ЕДНО ПОТЪПКВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

Така описват шивашката промишленост в България заетите в нея. Ниски заплати, 15-часови работни дни, страх от работодателя, забавено заплащане, тежки условия и липса на алтернатива. Така я описва и Иван. Крояч в един от най-големите цехове в страната от вече 15 години.

Иван Панчелиев: „Индивидът е сведен до ниво животно. За да не кажа добитък.“

У нас, най-голям е броят на регистрираните цехове в Юго­западния регион – над 1 000. Отидохме да проверим ус­ловията там. Спряхме в Гоце Делчев: град, кой­то на пръв поглед из­глежда се развива и разцъф­тява. Но на каква цена? На всеки ъгъл има ши­вашки цех. Някои са гаражи с по трима-четирима работни­ци. Други – масивни предпри­ятия със стотици служители. Но навсякъде практиките са едни и същи.

– При Вас какъв беше мето­дът да Ви карат да работите извънредно?

– При нас беше това, че ня­маше с какво да си ходим.

Бивш работник в шивашкия цех на фирма Модело – село Копривлен: „Идваше един мо­мент, в 4 часа идваше и каз­ваше че трябва да се остане, защото камионът чака, неза­висимо, че работното време ми е до 5.“

Бизнесмените, често чуж­денци, откриват цехове в градове и села, където има много малко възможности за работа. Разчитат на отчая­нието. Наемат местните хора, плащат им ниски заплати в замяна на нелегално дълги работни дни.

Скрита камера, шивачка: „Да ви кажа, ако няма извънред­но, няма и пари, това е цялата работа.“

– И взимате колко, мини­малната запла­та?

– Ми­нимал­ната. Ако няма извън­редни, по-мал­ко.

– По-малко взимате, от 400 лв.?

– Да.

Николай Стоянов, главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: „Определено може да се каже че шивашкият отрасъл е рисков по отношение на полагане на извън­реден труд.“

КАКВО ГЛАСИ КОДЕ­КСЪТ НА ТРУДА?

Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП: „Тази дневна продължителност на работното време, може да бъде удължавана само в определени случаи, които са регламентирани. При сменно производство е възможно продължителнос­тта на една смяна да бъде 12 часа, но продължителността на една седмична продъл­жителност може да бъде 56 часа.“

Законът е налице, а Инспек­цията по труда е отговорната институция за налагане на контрол при неспазването му.

Николай Стоянов, главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: „За неговото полагане и незаплащане, законодате­лят е предвидил санкции в размер от 1500 до 15 000 лв.

110 000 човека работят в шивашката промишленост. Според доклад на междуна­родна неправителствена ор­ганизация още 50 000 работят без сключен трудов договор. Поради липса на алтернати­ва. И на финала на нашия раз­говор, Иван ни разказва за погубената надежда. Дъщеря му е студент в София. Споде­ля, че я е изпратил в столи­цата с мисълта, че тя повече няма да се върне в родния си град. Изпратил я е с надежда­та да не се налага да се разде­лят на Терминал 2.

Иван Панчелиев, крояч: „Ние създаваме децата си и иска­ме най-доброто за тях. И не искам моите деца да имат съ­щите проблеми, които съм ги имал и аз… Не искам те да ми­нат през тези безсънни нощи, в които се събуждаш, гледаш тавана и казваш ‘Утре какво? Утре как?“

А какво е да работиш меж­ду 60-80 часа седмично за заплата между 260-680 лв. и колко е силен наистина стра­хът от работодателя?

КОМЕНТАРЪТ НА ТОП ПРЕСА:

Преди години ние бяхме първата печатна медия в ра­йона, която оповести за ужа­сите на които са подложени служителите на шивашката фирма „Модело“ село Коп­ривлен. Тогава търсихме контакти с управителите, но резултат никакъв. Институ­циите също си замълчаха, стана ясно, че фирмата, която обслужва гръцките работода­тели в перо „Трудова медици­на“, е тази на бившия лидер на СДС – Гоце Делчев, Бойко То­доров. Това гарантирало, че Инспекцията по труда нямало да ги пипа. Сега да видим как­во ще стане, след като пратим и този сигнал.

Източник: toppresa.com

loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.