ТЕ СА СРЕД НАС – БУДНАТА СЪВЕСТ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО НЕВИДИМИТЕ ГЕРОИ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

0
430

Проект: Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион е финансиран по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017 и има акроним Agri-Ability и приключва на 5 юли 2021 г. Всички дейности се развиват в Трансграничния регион Гърция-България и предимно в селските райони в региона

Партньори по проекта:

 1. ВП: Асоциация за хора с проблеми с мобилността и приятели в префектура Родопи “PERPATO”
 2. ПП 2: Тракийски университет на Демокрит – Департамент за развитие на селското стопанство – Специална сметка за научноизследователски фондове
 3. ПП 3: Югозападен университет „Неофит Рилски” – Юридически факултет
 4. ПП 5: Агенция за Европейска Интеграция (България)

Каква е целта на нашия проект?

Да насърчи успешното и конкурентно социално предприемачество на хората с увреждания в селските райони, например:

 • Разработване на оперативни инструменти и насоки за успешно социално предприемачество на хората с увреждания в селските райони.
 • Подобряване на практическите знания и умения на хората с увреждания за предприемачество, свързано със селското стопанство, агротуризма и спортните дейности на открито в селските райони
 • Насърчаване създаването и функционирането на социални предприятия за хора с увреждания, свързани с:

а) селско стопанство и

б) агротуризъм и спортни дейности на открито в селските райони

 • Ускоряване и подкрепа на социалното предприемачество за хората с увреждания в трансграничния регион.
 • Подобрена способност за развитие и управление на бизнеса
 • Подобрени практически знания и умения
 • Повишена способност на хората с увреждания да се справят с правни, социални и икономически предизвикателства при създаването и функционирането на предприятие в Гърция и България.
 • Подобрена информираност за възможностите за социално предприемачество за хора с увреждания в трансграничната зона
 • Предлагане на готови за използване решение за създаване на предприятие и др.
 • Популяризиране на интересни и вдъхновяващи случаи, като добри практики за социални предприятия и реализации на хора с увреждания, както и успехи в Гърция, в адаптиране на на пръв поглед неподходящи дейности в областта на земеделието и туризма за упражняване на хора с увреждания или развитие на предприемаческите им умения – представяне на начини, по които могат да упражняват селскостопански, земеделски и риболовни дейностти въпреки ограниченията им.

Как постигнахме всичко това?

Чрез предоставяне на бизнес модели за селскостопански дейности, бизнес модели за агротуризъм и спортни дейности на открито в селските райони, подкрепа за предприемачеството и доверие към новите предизвикателства за хора с увреждания.

Има няколко основни групи хора в джунглата на живота.

Незабележимите. Хамелеоните. Вечните критикари. Най-обикновените. И докато често улисани в състезания за слава, власт или пари, а още по-лошо в инерция, която наричаме „оцеляване“, изгубваме човешкото в себе си, те го запазват. Те, последните и ТЕ, следващите.

СЛЕДВАЩИТЕ, които някъде там, тихо и кротко, спотаени и незабележими, се подвизават. ТЕ – будната съвест на нашето общество. ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. Природата им е взела нещо, за да ги направи шампиони в друго. Често зад крехката им външност се крият желязна воля за живот и утвърждаване, несломими мечти и характер.

За тях обществото говори с нескрито съжаление и често абдикира от две основни задачи, ДА ВЗЕМЕ ПРИМЕР ОТ ТЯХ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА И ВОЛЯТА ИМ ЗА ЖИВОТ И ДА ИМ ДАДЕ ШАНС – шанс да бъдат активна част от него, с възможност да намират и дават смисъл на животa.

МЕЧТАЯТ ДА БЪДАТ ВДЪХНОВЕНИЕ, А НЕ ДА БУДЯТ СЪЖАЛЕНИЕ

Освен достъпна среда, медицинска, образователна, експертна, психологическа и/или финансова помощ,

ТЕЗИ НЕВИДИМИ ЗА ОБЩЕСТВОТО ЛИЧНОСТИ ИМАТ НУЖДА ОТ ПОЛЕ ЗА ИЗЯВА.

AGRY-ABILITY 2017-2021 „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания“

ПОЛЕ ЗА ИЗЯВА НА СКРИТИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПОЛЕ ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ ПРИРОДАТА

ПОЛЕ ЗА МЕЧТИ И РЕКОРДИ

С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО ДА ОСТАВИМ БЪДЕЩЕ СЪС СМИСЪЛ СЛЕД НАС!

Една такава възможност са социалните предприятия, към които е адресиран този проект.

Точно днес, когато партии се борят за душите на бездушните или вадят души от задния си джоб, едни души в тела с ограничения продължават напред и оставят след себе си радост и удовлетворение.

Героите на нашето време са героите в нашия проект, вместо да ближат рани, превързват рани.

Те са детектор на социалните проблеми и дават въдица на властимащите за да ловят риби с политиките си – Закон за хората с увреждания, Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика… От цялото общество зависи кой ще сложи рибата в тигана.

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук