Индексът на промишленото производство отбелязва ръст от 3,6%

0
22186
Снимка: НСИ

По предварителни данни през юни 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1% в сравнение с май 2018 година.

През юни 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.6% спрямо съответния месец на 2017 година.

Снимка 372400
Снимка: НСИ

През юни увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост – с 18.4%, и в преработващата промишленост – с 0.5%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.3%.

По значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при:производството на превозни средства, без автомобили – с 9.3%, производството на тютюневи изделия – със 7.9%, производството на химични продукти – със 7.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 6.2%.

Спад е регистриран при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 8.1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 5.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 4.5%, производството на мебели – с 3.9%.

Снимка 372401
Снимка: НСИ

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост – с 8.3%, и в преработващата промишленост – с 3.8%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 4.6%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили – с 35.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 31.2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 19.2%, производството на напитки, производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на електрически съоръжения – по 11.2%.

Намаление е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 11.8%, производството на облекло – със 7.7%, производството на хранителни продукти – със 7.6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – със 7.1%.

Снимка 372402
Снимка: НСИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук