КС решава за закриването на спецправосъдието по искане на Гешев

0
161

Конституционният съд решава днес дали да образува дело за промените в закона за съдебната власт, с които се закрива спецправосъдието.

Главният прокурор Иван Гешев атакува много от параграфите в закона, докладчик по делото за допустимост е Надежда Джелепова.

Приетият от 47-ото Народното събрание Закон за изменение и допълнение на ЗСВ не само не гарантира защитата на конституционните права на гражданите и юридическите лица, но рефлектира негативно и върху наказателния процес поради заложени в него сериозни проблеми и дори опасност от парализиране на дейността на съдебната власт по неприключените производства, се посочва в искането

Решението на КС не спира действието на закона, но може да блокира процеса по преместването на спецмагистратите в другите съдилища и прокуратури.

КС ще решава и дали да допусне до раглеждане искането на Гешев срещу чл. 329 от Наказателния кодекс, по който се подвеждат под отговорност проститутките и просяците. Чл. 329 от Наказателния кодекс гласи, че „пълнолетно работоспособно лице, което продължително време не се занимава с общественополезен труд, като получава нетрудови доходи по непозволен или неморален начин, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация“. Втората алинея регламентира, че „който системно се занимава с просия, се наказва с пробация за срок до две години“.

Според Гешев разпоредбата противоречи на правото на труд на гражданите и на принципа на правовата държава. Докладчик по делото е съдия Таня Райковска.

Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма, изразиха в нарочна декларация дълбоката си загриженост от закриването на специализираното правосъдие в България, съобщиха от спецобвинението вчера.

Прекратяването на работата на Специализираната прокуратура в страната противоречи на препоръките на Европейския съюз, на принципите, насърчавани от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и възгледите на професионалните прокурорски асоциации, се казва единното становище на участниците в прокурорската мрежа. Декларацията обобщава заключенията от проведената на 28.04.2022 г. Осма среща на Постоянната конференция на прокурорите с участието на представители от Италия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Черна гора, Гърция, Унгария, Италия, Северна Македония, Румъния, Словения и Сърбия. Декларацията на Постоянната конференция на прокурорите от 12 държави ще бъде изпратена на европейските институции и Конституционния съд на Република България.

Утре Висшият съдебен съвет ще обсъжда за пореден път предсрочното освобождаване на главния прокурор по искане на министъра на правосъдието Надежда Йорданова.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук