До 20 000 лв. за хора с увреждания за старт на собствен бизнес

0
375

До 20 хиляди лева  могат да получат хора с увреждания, за да стартират собствен бизнес по конкурс на Агенцията за хората с увреждания. Тя ще финансира с до 740  хиляди лева и предложения за създаване на Центрове за защитена заетост.

Кандидатът за финансиране за старт на собствен бизнес трябва да е физическо лице с 50 и повече от 50% намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК, да няма учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да участва като съдружник в други търговски дружества.

Размерът на исканото финансиране за едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи:

– инвестиционни дейности с продължителност не по-голяма от 4 месеца;

– дейности за изпълнение след приключване на инвестиционните с продължителност не по-малка от 36 месеца.

Средствата се отпускат за покриване на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, стартов минимален оборотен капитал, обучителен курс за собственика на предприятието.

Краен срок за подаване на проектите е 6 март 2023 г.

Агенцията за хората с увреждания ще финансира с до 740  хиляди лева и предложения за създаване на Центрове за защитена заетост.

За да създадат центрове за защитена заетост, в обявения конкурс могат да кандидатстват специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, трудово-лечебни бази или организации на хора с увреждания.

В едно такова предприятие трябва да се трудят и изграждат умения минимум 15 лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства или интелектуални затруднения, като трябва да се осигури и пакет от персонални подкрепящи услуги.

Агенцията финансира с до 50 000 лв. и проекти със социална насоченост. Парите са за създаване на адекватни условия на труд и приспособяване на работни места за назначаване на хора с трайни увреждания.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук