Популяризиране на Интерактивен обучителен център за биоразнообразие

0
159

Видеото е създадено в рамките на проект „Оценка и управление на фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Иновативни подходи за оценка на наблюдение и защита на биоразнообразието в местните екосистеми“, акроним BIO-INNOVATE, финансиран с договор №В2.6d.09 от 05.07.2019 г., съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните-участнички в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България 2014 –2020 г.“.

Съдържанието му е изцяло отговорност на Община Гоце Делчев и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган или Съвместния секретариат на програмата.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук