Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1 541 лв. и нараства със 7.7% спрямо същото тримесечие на 2017 година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (7.7%). Спрямо третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0.8 процентни пункта, а този от пенсии – с 1.4 процентни пункта. Делът на дохода от самостоятелна заетост остава без промяна.

Снимка 389535В номинално изражение през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

Доходът от работна заплата нараства от 778 на 851 лв. (с 9.4%); доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 110 на 119 лв. (с 8.4%); доходите от пенсии нарастват от 371 на 421 лв. (с 13.4%); доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 43 на 35 лв. (с 19.9%).

През третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.2%, а делът на дохода от натура е 1.8%.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1 518 лв. и се увеличава с 9.8% спрямо същото тримесечие на 2017 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.1%), жилище (16.5%), данъци и социални осигуровки (12.3%) и транспорт и съобщения (11.7%).

Снимка 389536Спрямо третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на разходите за жилището намалява с 1.2 процентни пункта, а делът на разходите за транспорт се увеличава с 0.5 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва:

Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 416 на 457 лв. (с 9.8%); разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 58 на 60 лв. (с 4.4%); разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 245 на 250 лв. (с 1.9%); разходите за здравеопазване се увеличават от 66 на 73 лв. (с 10.2%); разходите за транспорт и съобщения нарастват от 155 на 178 лв. (с 14.6%); разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 87 на 104 лв. (с 19.8%); разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 165 на 187 лв. (с 13.3%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2017 година.

Увеличение се отчита в потреблението на месо – от 7.8 на 8.2 кг, и на кисело мляко – от 7.3 на 7.7 килограма. Намалява консумацията на плодове – от 20.2 на 17.8 кг; на хляб и тестени изделия – от 21.8 на 21.3 кг, и на зеленчуци – от 26.2 на 25.8 килограма. Без промяна остава потреблението на захар.

Снимка 389537
loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.