Одобрен е План за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството ни в ЕС

0
1460

Правителството одобри План за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Документът е изготвен на базата на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси.

В Плана са включени 42 мерки от Плана за 2018 година, от които 37 неизпълнени в срок и пет със заложени срокове през 2019 г. Планът съдържа общо 270 мерки, включващи и подготовката на българските позиции за 85 заседания на Съвета на Европейския съюз.

В Плана за действие за 2019 г. са включени 185 мерки, свързани с изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2019 г. и до края на април 2020 г., както и директиви и рамкови решения с изтекъл срок за транспониране; осигуряването на прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС; изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС; докладване на ЕК и/или задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС.

Включени са също 21 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 15 процедури за нарушение, и 6 запитвания по Пилотния проект на ЕК.

През 2019 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и на всеки три месеца пред Министерския съвет.

На днешното правителствено заседание беше приет и доклада за изпълнението на Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, към 31 декември 2018 г.

Планът съдържа общо 189 мерки, като от тях са изпълнени 145. Неизпълнените мерки са 44, от които 42 се прехвърлят в Плана за действие за 2019 г. Мерките, които не са изпълнени в срок, са 37 и те са заложени за изпълнение до 31 януари 2019 г., а останалите пет са със заложени срокове през 2019 г. в Плана за 2018 г. Две мерки са с отпаднала необходимост от изпълнение. Процентът неизпълнение за 2018 г. е 20,6%.

От неизпълнените мерки общо 12 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. За да се подобри степента на транспониране на европейското законодателство и за изпълнение на ангажиментите на страната ни в срок, ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2019 г. в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС.

Вижте най-добрите оферти за групово пазаруване

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук