Правителството одобри 7 млн. лв. за Wi-Fi в 550 училища

0
4111

Правителството одобри 7 065 800 лв. за изграждане и развитие на безжични мрежи в 550 държавни и общински училища.

Изградените безжични мрежи ще осигуряват възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

Предвижда се средствата да се разходват до 15 ноември, след което директорите на училищата трябва да представят в МОН отчет за извършените разходи за изградените безжични мрежи.

Парите се осигуряват за сметка на планираните за тази цел разходи по бюджетите на МОН и на още девет първостепенни разпоредители с бюджет за 2018 г.

Правителството отпуска и допълнително 13,6 млн. лв. за обезщетения на персонал в сферата на образованието.

Сумата е предназначена за изплащане на обезщетения на персонала за месеците юли и август поради съкращения, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание, или при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук