Социалното министерство предлага индекс за активност на възрастните хора

0
2969
Снимка/източник: Информационна агенция "Дейли Прес" /www.dailypress-bg.com Георги КРЪСТЕВ

Проектът на Стратегията за активен живот на възрастните хора е публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Документът отговаря на предизвикателствата пред застаряващото население и подпомага формирането на политики и предприемането на мерки в социалната област. Той цели да насърчи заетостта на възрастните хора и участието им в обществения живот, както и да създаде условия за достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на обществото.

Чрез подготовката на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора правителството реагира на необходимостта да се разшири обхватът на ключови сфери от досегашната политика, като се обърне внимание на участието в обществения живот и независимия живот на възрастните хора.

Новост в стратегията е Индексът на активния живот на възрастните хора. Той ще бъде основен инструмент за оценка на заложените мерки за изпълнение на стратегията. Чрез него се измерва неизползвания потенциал на възрастните хора за активно и здравословно стареене. Индексът позволява обективен мониторинг на степента, в която възрастните хора живеят самостоятелно, участват в платена заетост и социални дейности, както и способността им да стареят по активен начин. Той включва 22 индикатора, които са групирани в четири области. Всяка област отразява различен аспект на активния живот на възрастните хора: заетост, участие в обществото, независим и сигурен живот в добро здраве и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора.

Документът цели насърчаване на заетостта, активното участие в обществото, създаването на възможности за самостоятелен живот и на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните на национално и регионално ниво. В рамките на всеки от приоритетите са разписани мерки, които включват и специфични мерки по райони. Целта е ясно разпределение на отговорностите, използване в максимална степен на предимствата на децентрализирания подход и мобилизиране на наличните институционални и граждански ресурси за постигане на положителни промени.

Стратегията съдържа 8 оперативни цели. Те са насочени към създаването на условия за активен трудов живот на възрастните хора, както и към адаптирането на социално-осигурителната и пенсионната система към застаряване на населението. Предвижда се осигуряване на финансова стабилност, условия за достоен живот в пенсионна възраст и за ограничаване на бедността сред пенсионерите, условия за равен достъп до здравни и социални услуги и удължаване на живота в добро здраве, насърчаване на ученето през целия живот, подобряване на качеството на дългосрочната грижа и развитие на т. нар. „сребърна икономика“.

Предвижда се Междуведомствената работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към министъра на труда и социалната политика да осигурява поддържане на постоянен работен формат за междуведомствено взаимодействие и по въпросите на застаряването. След края на общественото обсъждане стратегията ще бъде внесена за разглеждане и одобрение от Министерския съвет.

Вижте най-добрите оферти за групово пазаруване

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук